Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Other 2016-12-09 ~ 2021-12-08 Đã xác minh
CE CE Other 2018-06-04 ~ 2023-06-03 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
A sensor structure ZL202021661015.X A sensor structure UTILITY_MODEL 2021-04-28 ~ Đã xác minh
Water pressure and water level monitoring sensor based on wireless hybrid networking ZL202022219515.4 Water pressure and water level monitoring sensor based on wireless hybrid networking UTILITY_MODEL 2021-05-02 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
GAMICOS 20911900 GAMICOS Tools & Hardware>>Testing Equipment 2017-09-28 ~ 2027-09-27 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này